Activiteitenkalender

Nieuwe Maas. KMR 994.5 N51.903563 E4.555496

home - vereniging - activiteiten

Activiteiten


Gedurende de zomermaanden, van maandag tot donderdag, is ons clubhuis gesloten. Voor een praatje, iets fris of een ijsje kunt u in ons havenkantoor terecht.


In de weekeinden en wanneer er vrijwilligers beschikbaar zijn kan het clubhuis geopend worden.

De openingstijden op vrijdagen zijn dan van 17:00 tot 21:00 uur

en op zater en zondagen van 16:00 tot 20:00 uur onder voorbehoud van de aanwezigheid van onze vrijwilligers.

Terugkerende activiteiten


Wekelijks op dinsdagavond: Shantykoor (19.30 uur) vanaf 20 september 2016

2-wekelijks op maandagmiddag: Dameskoor (14.00 uur)


Elke vrijdagmiddag: Biljarten (14.00 uur)


Deze winter zal er een EHBO avond worden georganiseerd. Ook zal er

nogmaals een voorlichtingsavond 'Veilig Varen worden gegeven door de

Havendienst Rotterdam. Nadere info volgt nog.


Alle activiteiten vinden plaats in ons clubhuis tenzij anders vermeld.

Copyright © PPP 2015  All Rights Reserved