Beschikbare ligplaatsen en Tarieven

Beschikbare ligplaatsen - per 21-03-2024

  • 1 ligplaats van 12,80 mtr lengte - 4,30 mtr breedte.
  • 1 ligplaats van 12,00 mtr lengte - 4,30 mtr breedte.
  • 1 ligplaats van 11.00 mtr lengte - 3,75 mtr breedte.
  • 1 ligplaats van 10.00 mtr lengte - 3.90 mtr breedte.

    Meer Informatie via onze Havencommissaris.

Tarievenlijst  1 april 2024 t/m 31 maart 2025

Ligplaatsen

Box  9 meter - € 364
Box 10  meter - € 463
Box 11 meter -  € 562
Box 12 meter -  € 613
Box 12,80 meter - € 710
Box 13 meter -  € 772
Box 14 meter - € 764
Box 16 meter -  € 982

Contributie en overige kosten

Contributie lidmaatschap - € 50,00
Contributie gezinslidmaatschap - € 25,00
Contributie jeugdlid -  € 12,50

Entreegeld eenmalig - € 420,00
Aansluiten elektra en administratiekosten eenmalig - € 50,00
Borg tag per stuk - € 10,00

Kosten elektra per Kwh - € 0,27
Servicekosten - € 45,76